Artikel om det innovativa Miljöbokslutet

Branchledande tidningen Miljö & Utveckling har skrivit ett reportage om Sollentuna kommuns innovativa miljöbokslut som Resense design har tagit fram de interaktiva lösningarna för samt illustrationer.

”Miljöbokslutet från 2015 kan man exempelvis lyssna på hur mycket trafikbullret minskar när kommunen använder tyst asfalt istället för vanlig asfalt, eller testa att lägga avfall i rätt återvinningspåse.”

Läs hela artikeln här:http://miljo-utveckling.se/interaktivt-bokslut-ska-sprida-sollentunas-miljoarbete/

Comments are Disabled