Återbruks system

 

Återbruks systemet skapad av Resense Design ger de boende i en fastighet möjlighet att byta föremål med varandra på ett nytänkande sätt. "Återbruks systemet" är ett system som kan appliceras på olika miljöer: i soputrymmen i källaren, i miljöhus eller som en fristående modul på gården. Ett återbruks system kan inte bara lösa problemet med stökiga soprum. Den är även ett konkret bevis och exempel för hur ert företag som installerat den arbetar med hållbarhet.

Återbruks systemets syfte är att främja återbruk av föremål och inspirera till en mer miljömedveten livsstil. Målsättningen är att miljöhuset/soprummet skall bli en en plats man vill vistas på, en plats att vara stolt över eftersom man där genom sin källsortering bidrag till förbättrad miljö. Designen av återbruks systemet är nyckeln till att det fungerar. Ljus och form lyfter fram kvaliteter hos de föremål som placeras på byteshyllan.

OMGE

För Bostadsbolaget, ett av Sveriges största bostadsbolag, tog resense design fram en specialdesignad version av Återbruks Systemet - Omge. Genom installationen av Omge kunde Bostadsbolaget erbjuda de boende i området Haga i Göteborg en möjlighet att byta föremål sinsemellan grannar. Ge bort det man tröttnat på, och göra riktiga fynd bland de föremål ens granne placerat på Omge. För Bostadsbolaget är detta även ett sätt att skapa uppmärksamhet kring sitt hållbarhetsarbete och att man jobbar med att minska avfallsmängden i sina områden. Efter invigningen var uppmärksamheten från media stor och det blev reportage i flertalet tidningar.

Omge är formgivet av Resense Design, och utformat för att lyfta fram bortglömda kvaliteter hos de föremål som ställs på den. Likt en utställningshall får varje föremål som placeras på Omge sin egen inramning och utrymme. Namnet beskriver det viktigaste för återbruks systemts funktion, en omgivning som lyfter fram föremålens kvalitéer samt beskriver syftet: att ge bort föremål till varandra.

 

SKIFTE

Idag följer våra föremål en linjär linje, från köp, användande till att slängas. Ofta gör vi oss av med föremål som är helt funktionsdugliga, vi har bara tröttnat på dem eller så passar de inte in i vår livsstil. Skifte är ett system för lösning på problemet. Det är en plattform där de boende i området har möjlighet att byta föremål med varandra. Varje fönster i väggen är ett hyllplan dit ett föremål kan placeras i väntan på sin nya ägare.

Genom återbruks systemet Skifte ville jag uppmärksamma på att det du anser vara skräp, fortfarande kan ha ett värde för en annan person. Det blir tydligt för dig då det föremål du placerat på återbruks systemet försvinner, vilket betyder att din granne har funnit värde i just det föremålet. Återbruks systemet ger ett alternativ vid platsen för slängandet; sophuset i ett bostadsområde. Jag har utformat Skifte så att värdet förhöjs på de föremål som placeras på hyllplanen genom solljus på dagen samt att varje fönster är upplyst under kvällstid.

Skifte blir en kontinuerlig reklampelare för bostadsbolaget NBAB som har installerat det. De förbipasserande blir nyfikna på vad det är och kan läsa på skylten om syftet. På så vis är Skifte en investering som demonstrerar bostadsbolagets hållbarhetsarbete varje dag.