Edefy

 • Edefy - Enivironment Monitoring System
  Edefy - Enivironment Monitoring System
 • Detalj av vattentanken med bubblor som byter färg vis LED RGB
  Detalj av vattentanken med bubblor som byter färg vis LED RGB
 • Translucent sten
  Translucent sten
 • Trä där LED RGB lyser igenom de naturliga sprickorna i materialet
  Trä där LED RGB lyser igenom de naturliga sprickorna i materialet
 • Detalj av Edefy
  Detalj av Edefy

 

 

 

Resense Design Presenterar:

Edefy - en Innovation för visualisering av energi- och klimat effektivisering till Designveckan i Mialno 2015.

Under designveckan i Milano 14-19 april 2015 kommer vi för första gången visa upp Edefy, vår innovation för konkret visualisering av effektiviserings arbetet.

Syftet med att ta fram innovationen var det glapp som finns idag mellan tillgänglig information om olika mätvärden (ex. energianvändning som idag ofta visas i grafter och enheter på skärmar) och användarnas motivation att uppsöka och tolka den informationen. Resense Design formgav därför Edefy - Environmental Monitoring System, en designad produkt anpassad efter offentliga miljöer.

Edefy - Enviromental Monitoring System visar mätvärden från en lokaler i organisationens ägo med hjälp av färgväxlingar som är så tydliga att du skall kunna se det i ögonvrån och inse vad det innebär. I de utvalda lokalerna installeras sensorer som kan samla in informationen om allt från koldioxidutsläpp, energiförbrukning, Lux, Voc och temperatur till luftfuktighet. Informationen från sensorerna skickas trådlöst till en mjukvara där organisationen enkelt kan få en tydlig överblick och sätta sina mål för respektive område. Färgerna i Edefy växlar sedan via LED RGB från rött, via gult till grönt beroende på om organisationens mål för det området uppnås eller ej

Formen kan liknas vid ett stapeldiagram och varje kolumn motsvarar ett område. De tre kolumnerna skall ge en dynamisk känsla då mätvärdena ständigt förändras och har alla ett samband mellan sitt material och vad de visar. Träboxen till vänster visar den reella energiförbrukningen, och vattnet till höger visar den reella luftfuktigheten. Edefy är designat för att kunna expandera till fler kolumner, och mjukvaran gör det möjligt att variera vilket område som visas. Varje kolumn i Edefy visar den monumentala informationen per område. Mjukvaran med all information finns tillgänglig att interagera med på den tillhörande digitalskärmen som är placerad intill de Edefy.Där kan man se detaljerad information om en situation i en specifik lokal eller historiken.

Syftet med Edefy - Environmental Monitorng System är att väcka intresse och engagemang för ökad effektivisering inom bl.a. energi. Människor agerar efter det handlingsutrymme de upplever sig ha. Edefy ges möjligheten att se sin egen del i det stora hela, och möjligheterna att tillsammans med arbetskollegorna bli mer effektiva. Systemet samlar in informationen och visar vart åtgärden kan göras. Rörelse detektorer kan hjälpa till att sänka energinivån då de ser till att temperaturen i lokalen sänks, om de upptäcker att ingen befinner sig i rummet. Ett installerat system hjälper företaget att reducera sina konstanter och samtidigt öka välbefinnandet för sina medarbetare.

Erika Bergström från Resense Design är designern och innovatoren som utvecklat Edefy. För produktionen har Erika Bergström samarbetat med Hugo van der Kallen från Redwood furniture och tagit fram produkten på Splendorfabriek (www.splendor-design-factory.com) i Nijmegen, Nederländerna.