Hållbarhets Kommunikation

 
 
 

Resense Designs unika idé för vinstgivande hållbarhetskommunikation är ett innovativt sätt att berätta för era kunder vad ni är duktiga på inom hållbarhet genom en konkret produkt. Resense Designs lösningar sticker ut och gör att ert budskapet om ert hållbarhetsarbete nåt fram till er kund mer effektivt och tydligt.

Att ha ett starkt miljöarbete inom ett företag eller organisation är något som för länge sedan har övergått från att vara en trend till att bli något som kunderna, eller medarbetarna kräver. Ett starkt hållbarhetsarbete är idag troligen det som kommer ge de största konkurrensfördelarna. Flera stora undersökningar och rapporter har visat detta, bla. från Svensk Handel i hösten 2013 där 55% av konsumenterna anser att de inte får tillräckligt mycket information om företagens miljöarbete. Vilket visar visar att det finns ett intresse hos kunderna/intressernterna att veta mer

 55% av konsumenterna anser att de inte får tillräckligt mycket information om företagens miljöarbete. 

För att se undersökning klicka här

 
 

För lyckas man bra med att förmedla sitt hållbarhetsbudskap så finns det stora fördelar att uppnå: Stärkt varumärke, posstiv bild hos kunder samt press i media. Men hur berättarna man om sina hållbarhetssatsningar på ett sätt som får de man vill nå ut till att bli intresserade? Hur når man fram i bruset och skiljer ut sig ur mängden? För kunden upplevs det lätt som om en mängd ord och certifikat som man överöses med från företag i olika utskick och på hemsidor osv. 

 
 

Därför är resense designs idé att göra produktutveckling av företagets miljöarbete. Att kommunicera ut sitt miljöarbete med ord är som sagt kanske inte det som når fram på bästa sätt. Därför är tanken att visualisera och förmedla företagets budskap genom andra vägar än text. Att ta fram en produkt utifrån företagets miljöarbete som ger ett tydligt konkret exempel på vad företaget gör. Design kan konkretisera och tydliggöra ett företags hållbarhetsarbete internt och externt. Tanken är inte att ta bort den befintliga kommunikationen, utan vara ett komplement och stödjer upp och ger ett starkare intryck till företagets kunder/intressenter.

 
 

Se exempel på konkret hållbarhets kommunikation genom en produkt under fliken ”Erbjudanden”.