Lenk

 

Innovativ Energi Visualisering

Innovativ visualisering för ökad effektivitet. Syftet med Lenk är att överbygga glappet mellan tillgänglig information och intresset att titta på den informationen.
Lenk ställdes ut på Dutch Design Week hösten 2014, en av världens största mässor för design, och fick stor uppmärksamhet

Vad är Lenk?

Idag är vi omgivna av siffror att tolka och det kan vara svårt att ta in vad allt betyder. Dessutom kräver dagens mätare för energiförbrukning aktivt uppsökande av informationen. Resense Design formgav därför “Lenk”, en konstnärligt tilltalande skulptur anpassad efter offentliga miljöer som visar energi förbrukningen. Lenk visar förbruknings informationen från t.ex. arbetsplatsen eller i fastigheterna i företagets ägo med hjälp av färgväxlingar som är så tydliga att du skall kunna se det i ögonvrån och inse vad det innebär. Varje av de fyra böjda “rören” i handblåst glas motsvarar en plats. Färgnivåerna bestäms efter de energimål som organisationen har. Mätdatan jämfört med det mål organisationen har satt. Uppnås målet blir färgen grön och om inte rör det sig via gult ända till rött. Den översta cylindern visa totala förbrukningen just nu, och de två undre cylindrar visar den totala förbrukningen för senaste veckan respektive månad. Detta för att illustrera att organisationen arbetar långsiktigt med effektivierings arbetet Lenk är producerad i sammarbete med The Glass Factory i Emmaboda under projektet New Glass Syftet med Lenk är att väcka intresse och engagemang för ökad energi effektivisering. Människor agerar efter det handlingsutrymme de upplever sig ha. Genom Lenk visas möjligheterna att tillsammans med arbetskollegorna bli mer energieffektiva.